Polisi Pemulangan

  1. Pemulangan item boleh dilakukan hanya jika terdapat kesilapan penghantaran item atau kerosakan yang berpunca dari pihak kilang.
  2. Setiap item yang ingin ditukar atas sebab yang dinyatakan pada nombor satu (1) harus dilakukan dalam masa 7 hari dari tarikh penghantaran.
  3. Setiap item yang bersebab seperti yang dinyatakan pada nombor satu (1) yang ingin ditukar harus disertakan nombor pesanan (order number) sebagai bukti pembelian.
  4. Tiada polisi pemulangan wang (refund policy).
  5. Item original yang ditukar haruslah memiliki nilai yang sama dengan item baharu dan tiada pulangan wang jika item yang baharu mempunyai nilai yang kurang daripada item original.
  6. PRINSIPESSA berhak menentukan keputusan akhir.
  7. PRINSIPESSA berhak menukar polisi ini pada bila-bila masa.

Sila hubungi pihak kami untuk sebarang pertanyaan berkenaan Polisi Pemulangan. Pihak kami sedia membantu. Terima kasih.